Skip to main content

GRIENE SJIPPE BESTIET 25 JIER!

It jier 2023 kin yn de boeken as in geweldich jier. We mochten yn ferskate doarpen spylje mei ús kabaretfoarstelling 'Bytsje Minder, Bytse Mear'. It wie in grut succes. We ha genoaten en we hoopje jim ek!

Yn de tuskentiid ha we net stilsitten. De earste gearkomsten bin al west, want: GRIENE SJIPPE BESTIET 25 JIER (YN 2024). Ferskate skriuwers binne benadere en de earste ideeën stean al op papier. Benijd wêr, wannear en wat? Hâld dan ús webside yn 'e gaten of folgje ús op Facebook en Instagram!