Bûter Brea en Sûre Molke

Ekstra foarstelling:

0p woansdei 30 sept. om 20.15 oere, komt der in Ekstra foarstelling fan,” Bûter Brea en Sûre Molke

Freed 2 okt Útferkoch! 

Sneon 3 okt. (sletten útfiering LTO!

Lokaasje: Buorkerij “Ate Hoeke”, Fam. Ate en Klaske Galema, Oasterein 8, 8842 LM Welsryp 

Bûter Brea en Sûre Molke

No’t wy mei in grút súkses “Motoroalje” , yn ferskate autobedriuwen ôfslúten hawwe, komme wy yn 2019/20 mei in nije kabaret produksje oer de agraryske sektor yn buorkerijen en teatersealen.

De agraryske sektor leit de lêste tiid behoarlik ûnder fjoer. De oerheid, konsumint, bisten aktivisten, natûrorganisaasjes en de media spylje hjirre yn in grutte rol. De hurd wurkjende boer dy’t soarch draacht foar syn bisten, faaks gjin fakânsje hat en hy dy’t dei en nacht klear stiet foar syn bedriuw, kriget no de wyn fan foaren.

Fan dyjinge dy  gjin flau idee hawwe  wat der om en yn sa’n bedriuw ôfspilet. Witte wy straks noch wêr’t de molke en ús bûter wei komt? Wat is de takomst fan ús molk-feebedriuwen. Wurde it allegearre bio- bedriuwen? Wa wol noch boer wurde? Is der in opfolger? Wat bart der dan mei al dy bedriuwen as der gjin boeren mear binne? It plattelân sûnder syn swart-wyt bûnte kij simmerdeis yn it lân? In protte fragen en drege tiden foar in boer....

Dit binne de yngrediïnten foar ús nije kabaret produksje : Teater Kollektief “Griene Sjippe”, Mei de noadige koartswyl, serieuze zaken, dûns en muzyk. De rezjy is yn hannen fan:

Hotze Karsten.

Dizze produksje wurdt skreaun troch: Folkert Sijbrandij. Ideeën Renee Fokkema. Muzyk teksten binne fan: Teake Posseth, Hotze Karsten en Renee Fokkema. De Muzyk is hannen fan Erwin Hendriks.

Bestjoer “Griene Sjippe”


Gibbeflecht 53 9022 AH, Mantgum -  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Telefoan: 06-15096221

Ook een onweerstaanbare website nodig? MulderMedia